Завдання для самоконтролю і самоперевірки знань

Це матеріали НЕ МНОЮ розроблені, а зібрані на сторінках інтернету. Вони допоможуть учителям на уроці, а учням і батькам при самоперевірці рівня засвоєння навчального матеріалу

Цікаві тести з УЛ для 6 класу (усі теми) Бершакової Т.В.

Алгоритми мовних розборів

УМ 5 клас Дидактичний матеріал (зі сторінок інтернету)

УМ 5 клас Словникові диктанти Орфоепія і Орфографія (зі сторінок інтернету)

УМ 7 клас Словникові диктанти (частини мови) збірник творчих диктантів