Нормативні документи

Закони України:

Закон України “Про освіту” – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

Закон України “Про загальну середню освіту” – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/651-14

Державні стандарти – http://www.mon.gov.ua/ua/often-requested/state-standards/

Постанова КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 14 січня 2004 р. № 24 “ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної середньої освіти”

Державний стандарт початкової загальної освіти (поступово набирає чинності з 1 вересня 2012)

Державний стандарт повної загальної середньої освіти (поступово набирає чинності з 1 вересня 2013)

Чинний Державний стандарт початкової загальної освіти

Навчальні програми:

Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти):

 –  Українська мова для 5-9 класів з українською мовою навчання

   – Українська література для 5-9 класів

Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів:

  Українська мова 5-12 кл 

Українська література 5-12 кл

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів:

Критерії оцінювання

Методичні рекомендації:

  – Методичні рекомендації щодо організацію навчально-виховного
процесу у загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових
дисциплін в основній школі    2014-2015

ochepiatka